Pokročilá SEO analýza klíčových slov pomocí umělé inteligence

Důležité informace

Upozorňujeme, že uvedené ceny jsou pouze orientační. Koncová cena každé analýzy klíčových slov se vypočítává individuálně a závisí na rozsahu klíčových slov, které se zpracovávají. 

Důležité upozornění: Odesláním objednávky nedochází k vzniku obchodního vztahu uzavřeným smlouvou. V tomto případě proces vytvoření objednávky slouží pouze k informativnímu charakteru, což nám pomůže lépe odbavit vaše objednávky. 

12 000 Kč
Dostupnost: Skladem
Kód: 51
Pokročilá SEO analýza klíčových slov pomocí umělé inteligence

Detailní popis produktu

Co je analýza klíčových slov?

Analýza klíčových slov je klíčovým nástrojem v digitálním marketingu, který umožňuje identifikovat a využít slova a fráze, která vaše cílové publikum nejčastěji používá při vyhledávání v internetových vyhledávačích. Tento proces nejen odhaluje, jaké klíčové slova jsou pro vaši oblast nejdůležitější, ale také pomáhá pochopit potřeby a záměry uživatelů, což vám umožní optimalizovat obsah a strategii vašeho webu pro lepší dosažení vašich marketingových cílů a zvýšení online viditelnosti.

Krátce o naší technologii umělé inteligence

V rámci našeho procesu analýzy klíčových slov implementujeme pokročilé technologie umělé inteligence, což zásadně zlepšuje kvalitu a přesnost výstupů. Tento inovativní přístup nám umožňují efektivně zpracovávat relativně velké množství dat, což vede k významnému snížení hodinových nákladů na analýzu klíčových slov, aniž bychom obětovali kvalitu výsledků. Využití těchto sofistikovaných AI systémů umožňuje poskytovat našim klientům hlubší a detailnější vhledy. Je důležité poznamenat, že s ohledem na rozsáhlý vývoj a specifickou povahu našich algoritmů, detaily vnitřního fungování těchto systémů nebudou zveřejněny, aby se zachovala jejich unikátnost a konkurenční výhoda.

Video představení výstupu analýzy klíčových slov

Prohlédněte si vzorovou analýzu klíčových slov.
Seznamte se s průvodním dokumentem k analýze klíčových slov.

POZNÁMKA: Proběhla aktualizace jádra. Algoritmus teď mnohem přesněji shlukuje klíčová slova do tematických skupin. Zlepšení výsledků můžete vidět v této tabulce: AKTUALIZACE JÁDRA.

Jaké odpovědi v analýze klíčových slov najdete?

V analýze klíčových slov najdete širokou škálu užitečných odpovědí, které vám poskytnou hluboký vhled do vaší SEO strategie. Zahrnuje to podrobné informace o konkurenceschopnosti klíčových slov, jejich vyhledávacím objemu a trendech v čase. Analyzujeme také relevantnost klíčových slov pro vaše cílové publikum a poskytujeme doporučení pro jejich optimalizaci. Další důležitou součástí je rozbor potenciálu pro organický růst a identifikace možností pro zlepšení vašeho obsahu. Celkově vám naše analýza poskytne komplexní pohled na to, jak efektivně využít klíčová slova pro zvýšení vaší online viditelnosti a dosažení marketingových cílů.

 • Nové i zaběhnuté webové stránky získají kompletně seskupená klíčová slova do tematických skupin.
 • Nové i zaběhnuté webové stránky získají komplexní prioritizaci pro tvorbu a optimalizaci obsahu.
 • Dostanete data pro komplexní návrh struktury vašeho e-shopu nebo webových stránek na základě hledaných klíčových slov.
 • Dostanete data, které vám dají pohled na stav vašich webových stránek nebo e-shopu.
 • Dostanete ucelený pohled na stav webových stránek vaší nejbližší konkurence.
 • Zaběhnuté webové stránky dostanou pohled na skupiny slov, které mohou relativně snadno získat návštěvnost.
 • Zaběhnuté webové stránky dostanou druhý pohled skupiny slov, které z trochu větší prací mohou získávat návštěvnost.
 • Zaběhnuté webové stránky dostanou pohled na jednotlivé stránky, kde pravděpodobně probíha kanibalizace obsahu
 • Zaběhnuté webové stránky dostanou pohled na nevytvořené skupiny slov, respektive na mezery v optimalizaci. 
 • Zaběhnuté webové stránky dostanou pohled na stránky, kde chybí relevantní klíčová slova.
 • Nové i zaběhnuté webové stránky dostanou pohled na cenu za proklik klíčového slova v reklamním systému Google Ads a Sklik.
 • Když využijete konfiguraci "data z Ahrefs", vaše analýza klíčových slov bude obohacena o 8 dodatečných metrik zaměřených na stránky s nějvyššími pozicemi ve vyhledávání pro nejvyhledávanější klíčová slova ve vaši skupině. Tyto metriky poskytují okamžitý přehled o síle a rozsahu odkazového portfolia těchto stránek, což vám umožní efektivně posoudit jejich odkazovou sílu v rámci konkurenčního prostředí.
 • Nové i zaběhnuté webové stránky dostanou 14 stránkový soubor s popisem metrik, který poskytne tipy na interpretaci metrik i konkrétní tipy k optimalizaci. Kompletní přehled dostupných metrik v analýze najdete v části o metrikách.

Poznámka: Doporučujeme k analýze klíčových slov napárovat také data z vašich PPC systémů. Tímto krokem získá PPC specialista přehledné informace, které mu umožní efektivněji hledat nejvýkonnější textace pro vaše reklamy. Díky kombinaci těchto dat bude moci optimalizovat CTR (Click-Through Rate) a vyřazovat reklamní sestavy, které nejsou efektivní a nevydělávají. Toto propojení dat rovněž umožní identifikovat reklamní sestavy, které nejsou v současnosti pokryté, a pomůže doplnit klíčová slova, která v existujících sestavách chybí. Tento integrovaný přístup vede k větší efektivitě vašich online marketingových aktivit a maximalizuje ROI vašich PPC kampaní.

Jaké metriky klíčovka obsahuje?

Zákazník obdrží 14 stránkový dokument, ve kterém se podrobně věnujeme přístupu k metrikám a jejich hlubší analýze. Tento dokument obsahuje příklady a návody, jak efektivně pracovat s daty pro optimální vyhodnocení a využití v rámci vašich marketingových strategií. Zabýváme se zde detailním rozborem jednotlivých metrik, vysvětlujeme jejich význam a přinášíme praktické rady, jak tato data interpretovat a aplikovat v reálných situacích. Cílem je poskytnout uživatelům komplexní návod pro maximální využití analytických dat k zefektivnění jejich online přítomnosti a dosažení lepších výsledků.

 1. Matches: Sloupec obsahuje klíčová slova.
 2. Landing Page: Udává klíčová slova patřící do jedné skupiny, důležité pro tvorbu skupin v kontingenční tabulce
 3. Google Search Volume: Zobrazuje průměrnou měsíční hledanost klíčového slova na Googlu.
 4. Google CPC [CZK]: Cena za kliknutí u klíčových slov v Google Ads.
 5. Google YoY Change [%]: Informace o meziroční změně popularitě klíčového slova.
 6. Strongest Month: Měsíc s nejvyšším počtem vyhledávání klíčového slova.
 7. Search Volatility: Míra kolísání vyhledávání klíčového slova během roku.
 8. January, February, March, ..., November, December: Počty vyhledávání klíčového slova v jednotlivých měsících.
 9. Sklik Search Volume: Průměrná měsíční hledanost klíčového slova na Seznam.cz.
 10. Sklik CPC [CZK]: Cena za kliknutí v systému Sklik.
 11. Google SERP Feature: Informace o struktuře výsledků vyhledávání na Google.
 12. Google Landing Page: URL stránky, která se pro dané klíčové slovo zobrazuje v SERP.
 13. Google Position: Pozice, která vaše vstupní stránky získaly pro dané klíčové slovo ve výsledcích vyhledávání Google.
 14. Sklik January, February, March, ..., November, December: Hledanost klíčového slova v jednotlivých měsících na Skliku.
 15. Google Title / Seznam Title: Titulek stránky, důležitý pro on-page SEO a zvýšení CTR.
 16. Potential Visits for Positions 1 to 7: Odhad počtu návštěv na základě pozice klíčového slova ve vyhledávání Google. 
 17. Sklik Search Volume: Průměrná měsíční hledanost na Seznamu.
 18. Sklik CPC [CZK]: Cena za kliknutí v reklamním systému Sklik.
 19. Sklik January, February, March, ..., November, December: Data hledanosti na Skliku v jednotlivých měsících.
 20. "název konkurenta" Google Position / Seznam Position + "název konkurenta" Google Landing Page / Seznam Landing Page: Pozice a vstupní stránky konkurence ve výsledcích vyhledávání.
 21. Target (Ahrefs Metrika): URL adresa stránky s nejlepší pozicí a doplňující metriky z Ahrefs.
 22. Domain Rating (Ahrefs metrika): Hodnocení síly a autority domény na internetu podle odkazového portfólia.
 23. Total Backlinks (Ahrefs metrika): Celkový počet zpětných odkazů směřujících na danou stránku z jiných webových stránek.
 24. Backlinks NoFollow (Ahrefs metrika): Počet odkazů s atributem "nofollow", které vedou na stránku, ale nejsou započítávány vyhledávači pro hodnocení důležitosti stránky.
 25. Domains (Ahrefs metrika): Počet unikátních domén, které odkazují na danou stránku.
 26. Ref Domain Dofollow (Ahrefs metrika): Počet domén s "dofollow" odkazy směřujícími na stránku, což jsou odkazy významné pro zlepšení pozice stránky ve vyhledávačích.
 27. Total Traffic (Ahrefs metrika): Odhad celkového počtu návštěv stránky.
 28. Total Keywords (Ahrefs metrika): Celkový počet klíčových slov, na která je daná stránka nalézána ve vyhledávačích.

Jak dostanete výstupní dokument?

Dokument dostanete ve formátu .xlsx, který obsahuje 9 přehledně strukturovaných záložek, připravených speciálně pro tvorbu kontingenčních tabulek. Tyto tabulky vám poskytnou organizovaný a snadno čitelný přehled klíčových dat pro vaší optimalizaci a tvorbu obsahu. Jednotlivé záložky zahrnují:

 1. Všechny skupiny: Kompletní přehled všech skupin klíčových slov.
 2. Reklama: Zaměřeno na klíčová slova a skupiny relevantní pro vaše PPC a reklamní kampaně.
 3. Prázdné skupiny: Skupiny bez klíčových slov, které signalizují potenciální oblasti pro tvorbu nového obsahu.
 4. Poloprazdné skupiny: Existující vstupní stránky s nízkým počtem klíčových slov, které mohou naznačovat možnost přidání nových klíčových slov do daného obsahu.
 5. Možná kanibalizace: Identifikace skupin, kde může docházet ke kanibalizaci klíčových slov mezi různými stránkami.
 6. Skupiny do 3 Google pozice: Stránky, jejichž klíčová slova se umístila na prvních třech pozicích ve vyhledávání Google.
 7. Skupiny na 4 až 15 Google pozice: Stránky, jejichž umístěné je na 4. až 15. pozici ve vyhledávání Google.
 8. Skupiny na 16 až 30 Google pozice: Stránky na pozicích 16 až 30 ve vyhledávání Google.
 9. Skupiny od 31 Google pozice: Stránky, které se umístily na 31. pozici a níže ve vyhledávání Google.

Tato SEO analýza klíčových slov vám poskytne důkladný základ pro analýzu a strategii SEO a PPC, umožní vám efektivně identifikovat příležitosti pro zlepšení a optimalizaci vašich stránek pro získaní relevantní návštěvnosti.

Poznámka: Po vytvoření kontingenčních tabulek se vytvoří také záložka "Slova bez skupiny". V této záložce najdete klíčová slova, která se kvůli svému specifickému charakteru nehodila do žádné z předem definovaných skupin. Tato skutečnost však rozhodně neznamená, že byste těmto slovům neměli věnovat pozornost. Naopak, je zde významný prostor pro další výzkum každého takového klíčového slova. Pro tato specifická slova je často vhodné připravit dedikované vstupní stránky, které budou optimalizovány přímo pro tato jednotlivá klíčová slova. Tento přístup vám může pomoci objevit a využít nové příležitosti pro zlepšení SEO a zvýšení návštěvnosti vašeho webu.