Jak využít vyhledávací operátory Google pro svůj prospěch

Co jsou vyhledávací operátory Google?

Vyhledávací operátory Google jsou speciální znaky a příkazy, které můžete přidat do vyhledávacího dotazu na Google, aby jste zúžili nebo rozšířili své vyhledávání. Umožňují vám hledat konkrétní typy informací, vyloučit určité výsledky nebo najít stránky, které obsahují konkrétní slova nebo fráze.

Přehled podporovaných vyhledávacích operátorů

Tyto operátory mohou být nesmírně užitečné pro širokou škálu účelů, od výzkumu konkurence v SEO až po nalezení specifických informací nebo zdrojů. Kompletní přehled momentálně podporovaných vyhledávacích operátorů najdete v tabulce níže:

Operátor vyhledávání Popis Příklad
- Vyloučí výsledky, které obsahují určitou frázi. praha -hrad
" " Hledá výsledky s přesnou frází. "Jan Žižka"
OR Najde výsledky související s jedním nebo druhým termínem. kočka OR pes
* Nahradí zástupný znak jakýmkoli slovem nebo frází. Karlovy * lázně
( ) Seskupuje několik hledání dohromady. (Plzeň NEBO Ostrava) pivovar
filetype: Hledá konkrétní typy souborů. ústava filetype:pdf
define: Hledá definici slova. define:demokracie
cache: Zobrazuje nejnovější uloženou verzi webové stránky. cache:novinky.cz
site: Hledá výsledky pouze z určité webové stránky. site:mf.cz
related: Hledá stránky, které mají něco společného s danou doménou. related:vlakem.cz
intitle: Hledá stránky s určitým slovem v názvu. intitle:hokej
inurl: Hledá stránky s určitým slovem v URL adrese. inurl:kniha
intext: Hledá stránky s určitým slovem v textu. intext:grafika
weather: Zobrazuje počasí v určitém místě. weather:Olomouc
stocks: Zobrazuje informace o akciích pro daný ticker. stocks:ČEZ
map: Zobrazuje výsledky mapy pro určité místo. map:Karlovy Vary
movie: Hledá informace o konkrétním filmu. movie:Amadeus
in Převádí jednotky. 1000 Kč in EUR
source: Hledá zprávy z určitého zdroje. covid source:ihned
before: Hledá výsledky před daným datem. parlamentní volby before:01.01.2022
after: Hledá výsledky po daném datu. parlamentní volby after:01.01.2022

 

Syntax a použití operátorů Google

Když používáte vyhledávací operátory Google, je důležité dodržovat správnou syntaxi. Každý operátor má svou vlastní unikátní syntaxi, kterou musíte dodržet, aby výsledky vyhledávání byly správné.

Většina operátorů vyžaduje, aby po operátoru následovala dvojtečka bez mezery. Například, pokud chcete hledat stránky na konkrétní doméně, použijete operátor "site:" následovaný doménou, kterou chcete prohledat, bez mezery (např. "site:example.com").

Některé operátory, jako je OR a AND, můžete použít k kombinaci více dotazů do jednoho vyhledávání. Například, pokud chcete najít stránky, které obsahují buď slovo "jablko" nebo "banán", můžete zadat "jablko OR banán".

Jak využít vyhledávací operátory Google

Výzkum konkurence 

  1. Zjišťování klíčových slov konkurence: Můžete použít operátor site: k zjištění, jaké klíčové slova používá váš konkurent na jeho webových stránkách. Například, pokud byste chtěli zjistit, zda konkurentova webová stránka používá klíčové slovo "přilba", můžete do vyhledávače zadat site:konkurent.cz přilba. Pokud se některé z výsledků zobrazí, znamená to, že konkurentova webová stránka obsahuje text, který zmiňuje "přilba".

  2. Zjišťování obsahu konkurence: Můžete také použít vyhledávací operátory k prozkoumání typů obsahu, který vaše konkurence produkuje. Například, pokud byste chtěli zjistit, zda konkurence produkuje PDF materiály, můžete zadat site:konkurent.cz filetype:pdf. Pokud se zobrazí nějaké výsledky, znamená to, že konkurence má na svém webu hostované PDF soubory.

  3. Vyhodnocování názvů a URL konkurence: Operátory intitle: a inurl: vám umožňují prozkoumat, jak konkurence používá klíčová slova v názvech svých stránek a URL. Například, intitle:přilba ukáže všechny stránky na webu, které mají "přilba" v názvu, zatímco inurl:přilba ukáže všechny URL na webu, které obsahují "přilba". Pokud chcete tuto metodu upřesnit na konkrétní webové stránky, můžete kombinovat tyto operátory s operátorem site:, například site:konkurent.cz intitle:přilba nebo site:konkurent.cz inurl:přilba.

Linkbuilding

V linkbuildingu je velmi důležité najít správné stránky, které chcete oslovit pro získání odkazu. Pojďme si uvést pár příkladů, jak mohou vyhledávací operátory pomoci při tomto procesu. 

  1. Hledání příležitostí pro guest blogging: Guest blogging je skvělý způsob, jak získat odkazy z důvěryhodných a relevantních webů. Můžete použít operátory intitle: a inurl: k nalezení blogů, které pravidelně hostují hostující autory. Například, intitle:"napište pro nás" cyklistika nebo inurl:"napište pro nás" cyklistika vám může pomoci najít blogy týkající se cyklistiky, které hledají hostující příspěvky.

  2. Získávání odkazů z direktorií: Řada webových stránek a blogů udržuje seznamy nebo direktorie užitečných zdrojů. Můžete použít vyhledávací operátory, jako je inurl:resources, inurl:links, intitle:resources nebo intitle:links, k nalezení těchto stránek a poté je kontaktovat s návrhem zařazení vaší stránky na jejich seznam.

  3. Nalezení relevantních fór nebo diskusních skupin: Fóra a diskusní skupiny jsou často ochotny přijmout užitečné odkazy, pokud přidávají hodnotu pro jejich členy. Vyhledávací operátory, jako je inurl:forum nebo intitle:forum následované tématem, které je relevantní pro vaši stránku, může pomoci odhalit tyto příležitosti.

Vyhledávací operátory Google jsou mimořádně mocným nástrojem s širokým spektrem využití, které jde daleko za rámec SEO a linkbuildingu. Tento článku poskytuje stručný náhled na to, jak je možné těchto operátorů využít pro výzkum konkurence, tvorbu kvalitního obsahu a zvýšení viditelnosti vašeho webu. Nicméně možnosti, jak je využít, nejsou v žádném případě vyčerpány. Jejich potenciál je mnohem širší a najde uplatnění i v dalších odvětvích. Důležité je neustále experimentovat a trénovat různé kombinace operátorů, aby se dosáhlo maximální efektivity.