Co je HTTP?

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) je protokol používaný pro přenos hypertextových dokumentů, jako jsou webové stránky, po internetu. HTTP je základem jakéhokoli přenosu dat na webu a je protokolem klient-server, což znamená, že žádost o přístup k webové stránce je odeslána ze webového prohlížeče (klienta) na server, který poté odpoví vrácením požadované stránky.

HTTP je stavový protokol, což znamená, že každá žádost a odpověď je nezávislá a server neukládá žádné údaje mezi jednotlivými žádostmi. Tento problém je částečně řešen použitím cookies, které umožňují uchovávat informace mezi jednotlivými žádostmi.

V dnešní době je stále běžnější používání HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure), což je šifrovaná verze HTTP. HTTPS poskytuje zvýšenou bezpečnost při přenosu dat tím, že vytváří šifrované spojení mezi webovým prohlížečem a serverem, což ztěžuje útočníkům odposlech nebo manipulaci s daty při přenosu.