Co je perex?

Perex je krátký úvodní text, který se často nachází na začátku článku, blogového příspěvku, novinové zprávy nebo jiného textového obsahu. Jeho cílem je představit hlavní téma či bod a zaujmout čtenáře tak, aby měl zájem o celý text.

Perex může shrnout obsah článku, položit otázku nebo představit důležitý detail, který čtenář najde uvnitř. V kontextu SEO (Search Engine Optimization) může perex také obsahovat klíčová slova pro zlepšení vyhledatelnosti textu ve vyhledávačích.

Dobrý perex je často krátký, zajímavý a informativní. Měl by dát čtenářům jasné představení o tom, co mohou očekávat od čtení celého textu.