Regulární výrazy: základy, příklady a aplikace

Regulární výrazy jsou mocným nástrojem, který se využívá k prohledávání a manipulaci s textem. Jejich znalost je klíčová pro každého programátora a vývojáře, protože umožňují pracovat s daty efektivněji a flexibilněji. V tomto článku vás provedeme skrze detailní návod na vytváření a používání regulárních výrazů, který bude obsahovat konkrétní příklady a vysvětlení.

Co jsou regulární výrazy a k čemu slouží

Regulární výrazy (také známé pod anglickým názvem "Regular Expressions" nebo zkráceně "regex") jsou sekvence znaků, které formují vyhledávací vzorec. Tyto vzorce se využívají k prohledávání, nahrazování nebo rozdělování textu v různých programovacích jazycích a nástrojích.

Například, regulární výraz může být využit k nalezení všech e-mailových adres v textovém dokumentu, validaci formátu telefonních čísel, nebo dokonce k získání specifických dat z webových stránek.

Jak fungují regulární výrazy

Regulární výrazy fungují na základě konceptu "shody vzoru". Když se regulární výraz aplikuje na text, prohledává text za účelem nalezení shody se svým vzorem. Tento vzor může být jednoduchý, jako například konkrétní slovo, nebo může být komplexní, sestavený z různých symbolů a operátorů, které určují, jaký typ shody hledáme.

Regulární výrazy se skládají z řady prvků, které dohromady vytvářejí vzor pro hledání shod. Tyto prvky zahrnují metaznaky, kvantifikátory, hranice a předefinované znaky.

Metaznaky

Metaznaky jsou speciální znaky, které mají zvláštní význam v regulárních výrazech. Například, metaznak "." reprezentuje jakýkoli znak kromě nového řádku, zatímco "^" označuje začátek řádku a "$" označuje konec řádku. Dalšími metaznaky jsou například "*", "+", "?", "{", "}", "[", "]", "(", ")", "|", a "\".

Kvantifikátory

Kvantifikátory určují, kolikrát se může daný prvek v regulárním výrazu opakovat. Mezi základní kvantifikátory patří:

 1. "*" – shoduje se s nula až nekonečnem opakováními prvku.
 2. "+" – shoduje se s jednou až nekonečnem opakováními prvku.
 3. "?" – shoduje se s nula až jedním opakováním prvku.
 4. "{n}" – shoduje se přesně s n opakováními prvku.
 5. "{n,}" – shoduje se s n až nekonečnem opakováními prvku.
 6. "{n,m}" – shoduje se s n až m opakováními prvku.

Hranice

Hranice jsou speciální typy metaznaků, které označují pozice v textu místo konkrétních znaků. Nejběžnější hranice jsou:

1. "^" – označuje začátek řádku.
2. "$" – označuje konec řádku.
3. "\b" – označuje hranici slova.
4. "\B" – označuje ne-hranici slova.

Předefinované znaky

Předefinované znaky jsou zkratky pro běžné třídy znaků. Příklady zahrnují:

 1. "\d" – shoduje se s jakýmkoli číslicovým znakem (ekvivalent [0-9]).
 2. "\D" – shoduje se s jakýmkoli nečíslicovým znakem.
 3. "\w" – shoduje se s jakýmkoli alfanumerickým znakem nebo podtržítkem (ekvivalent [a-zA-Z0-9_]).
 4. "\W" – shoduje se s jakýmkoli ne-alfanumerickým znakem nebo podtržítkem.
 5. "\s" – shoduje se s jakýmkoli bílým znakem (včetně mezery, tabulátoru, nového řádku atd.).
 6. "\S" – shoduje se s jakýmkoli nebílým znakem.

Jak vytvářet regulární výrazy - detailní návod

Vytváření regulárních výrazů může být na první pohled komplikované, ale s praxí a porozuměním základním prvkům se stane jednodušším. Následujte tyto kroky pro vytváření regulárních výrazů:

 1. Určení požadované shody: Nejprve si musíte být jisti, jakou shodu hledáte. Chcete například najít všechna čísla v textu, nebo chcete najít specifický vzorec slov?
 2. Vytvoření základního vzorce: Začněte sestavováním svého vzorce pomocí běžných znaků. Například, pokud hledáte slovo "pes", váš základní vzorec bude prostě "pes".
 3. Použití metaznaků a kvantifikátorů: Pokud chcete hledat slovo "pes" pouze na začátku řádku, můžete přidat metaznak "^" na začátek svého vzorce, vytvoříte tedy "^pes". Pokud chcete shodovat "pes", "pess" i "pesss", můžete přidat kvantifikátor "+" po "s", tedy "pes+".
 4. Testování a ladění regulárního výrazu: Nakonec využijte nástroj pro testování regulárních výrazů k ověření, zda váš regulární výraz funguje jak má. Pokud ne, upravte a vylepšujte ho, dokud neodpovídá vašim požadavkům.

Jak používat regulární výrazy - praktické příklady

V následujících příkladech ukážeme, jak vytvářet a používat regulární výrazy pro běžné úkoly, jako je validace českých telefonních čísel nebo e-mailových adres.

Regulární výrazy pro české telefonní číslo s předvolbou i bez

Regulární výrazy pro validaci českých telefonních čísel mohou vypadat takto:

 1. Bez předvolby: `^\d{9}$`
 2. S předvolbou: `^\+420\d{9}$`

Tyto výrazy se shodují s devíti číslicemi (bez předvolby) nebo s předvolbou "+420" následovanou devíti číslicemi.

Regulární výrazy pro e-mail

Regulární výraz pro validaci e-mailových adres může být velmi jednoduchý nebo velmi komplikovaný, v závislosti na tom, jak přesně chcete být. Zde je jednoduchý příklad:

 • Regex: `^\w+@[a-zA-Z_]+?\.[a-zA-Z]{2,3}$`

Tento výraz se shoduje s jakýmkoli řetězcem znaků následovaným zavináčem, doménovým jménem a doménou.

Tímto jsme pokryli všechny klíčové aspekty práce s regulárními výrazy. Doufáme, že vám tento průvodce poskytl dostatečné znalosti k tomu, abyste mohli s tímto silným nástrojem mohli pracovat efektivně.