Průvodce světem sitemap.xml

Vítejte v novém průvodci, který je věnovaný jedné z klíčových součástí technického SEO (Search Engine Optimization, tedy optimalizace pro vyhledávače) - sitemap.xml. Ať už jste nováček v oblasti vývoje webů, bloger nebo zkušený SEO specialista, v tomto článku najdete informace, které vás posunou dále ve vašem pochopení, jak fungují vyhledávací roboti a jak můžete své stránky optimalizovat pro lepší viditelnost ve vyhledávačích.

Co je sitemap.xml?

Soubor sitemap je speciální dokument, který je primárně vytvořen pro vyhledávače, jako je Google, Bing a Yahoo, pro které slouží jako mapa vašeho webu. Tento dokument obsahuje seznam URL adres vašich stránek, které by měly být procházeny vyhledávači. Každá URL je také doprovázena dalšími informacemi, jako je datum poslední aktualizace, frekvence změn a priorita procházení URL v rámci vašeho webu.

Jaký má sitemap.xml přínos pro SEO?

Sitemap.xml je nástroj, který vyhledávačům pomáhá lépe porozumět struktuře a obsahu vašeho webu. Je to jako mapa města pro turisty - bez ní by se mohli ztratit nebo přehlédnout důležité místa. Stejně tak, pokud roboti vyhledávačů nemají sitemapu, mohou přehlédnout důležité stránky na vašem webu, což by mohlo vést k nižšímu hodnocení ve výsledcích vyhledávání.

Proč je dobré používat sitemap.xml?

Používání sitemap.xml je důležité z několika důvodů.

 1. Zjednodušuje vyhledávačům proces objevování vašich stránek.
 2. Dává vám kontrolu nad tím, jaké informace o vašich stránkách poskytnete vyhledávačům.
 3. Pomáhá zlepšit vaše SEO, protože vyhledávače mohou snadněji a rychleji indexovat vaše stránky
 4. Pomáhá vyhledávačům porozumět vašemu webu.

Kde najdeme sitemap.xml?

Standardní umístění sitemap.xml je v kořenovém adresáři vašeho webu. Například, pokud je vaše webová stránka www.mrphoenix.cz, vaše sitemapa by měla být k dispozici na www.mrphoenix.cz/sitemap.xml. Pokud chcete zjistit, zda má váš web sitemap.xml, jednoduše zadejte www.vase-domena.cz/sitemap.xml a zkontrolujte, zda se něco zobrazí.

Jak přidat sitemap.xml do Google Search Console?

Přidání sitemap.xml do Google Search Console je relativně jednoduchý proces. Zde je několik kroků, které byste měli následovat:

 1. Přihlaste se do svého účtu Google Search Console.
 2. V levém panelu vyberte "Sitemaps".
 3. V pravém horním rohu najdete pole pro přidání nového sitemapu. Sem vložte URL adresu své sitemap.xml (např. https://www.mrphoenix.cz/sitemap.xml) a stiskněte tlačítko "Odeslat".

Google pak zkontroluje vaší sitemap a začne jí používat při procházení vašeho webu. Pokud se vyskytne nějaký problém, najdete hlášení v e-mailu nebo přímo v nástroji Google Search Console.

Ukázkový sitemap.xml a vysvětlení jeho prvků.

Sitemap.xml může vypadat následovně:

ukazka-sitemap-xml

Toto je relativně jednoduchá sitemapa, která obsahuje dvě URL adresy: domovskou stránku a blog. Každý element url a /url obsahuje čtyři prvky:

 1. loc a /loc označuje URL adresu stránky.
 2. lastmod a /lastmod Datum poslední změny stránky.
 3. changefreq a /changefreq Jak často se stránka obecně mění (např. daily, weekly, monthly).
 4. priority a /priority Priorita stránky v rámci vašeho webu, kde 1 je nejvyšší priorita a 0 je nejnižší hodnota.

Značky používané pro definování sitemap.xml

 • Značka urlset a /urlset je povinnou značkou, která obaluje celý soubor sitemap.xml a určuje, že soubor je v souladu s aktuálním protokolem.
 • Značka url a /url je další povinnou značkou, která reprezentuje jednotlivé záznamy URL v souboru sitemap. Všechny další značky, jako , lastmod a /lastmod, changefreq a /changefreq, priority a /priority, jsou potomky této značky. Značka url je tedy obalovací značka do kterého se vnořují zmíněné značky loc a /loc, lastmod a /lastmod
 • loc a /loc je povinná značka, která obsahuje URL adresu konkrétní stránky. Tato adresa by měla začínat protokolem (např: https) a končit lomítkem, pokud to vyžaduje webový server. Délka této hodnoty by neměla přesáhnout 2 048 znaků.
 • lastmod a /lastmod je nepovinná značka, která udává datum poslední úpravy dané stránky. Toto datum by mělo být ve formátu W3C pro datum a čas. Je důležité, aby odráželo skutečný čas poslední úpravy stránky, nikoli čas generování souboru sitemap.
 • changefreq a /changefreq je nepovinná značka, která vyjadřuje předpokládanou frekvenci změn na dané stránce. Hodnota této značky poskytuje vyhledávačům obecné informace o četnosti změn na stránce. Možné hodnoty jsou: always, hourly, daily, weekly, monthly, yearly, never. Je třeba mít na paměti, že tato hodnota slouží spíše jako doporučení než přesný příkaz pro vyhledávače.
 • priority a /priority je další nepovinná značka, která vyjadřuje relativní důležitost dané URL ve srovnání s ostatními URL na vašem webu. Hodnota priority se pohybuje v rozmezí od 0,0 do 1,0. Tato hodnota umožňuje vyhledávačům lépe porozumět, které stránky na webu jsou považovány za důležité.

Použití kódu escape v sitemap.xml

V některých případech, kdy URL obsahuje speciální znaky, je potřeba je "escape-ovat", tedy označit tak, aby byly správně interpretovány. Nejčastěji se jedná o znaky jako je ampersand (&), apostrof ('), uvozovky (") a další. V těchto případech je třeba je nahradit jejich escapeovými ekvivalenty. 

escape-znaky-sitemap-xml

Jaké URL by měly být v sitemap.xml?

Jak jsem již zmínil, sitemap.xml obsahuje seznam URL adres vašeho webu. Ale jaké URL by měly být v sitemap.xml zahrnuty? Odpověď je jednoduchá: všechny URL, které chcete, aby vyhledávače našly a indexovaly. To zahrnuje jakékoliv stránky s unikátním a hodnotným obsahem. Stránky, které nechcete indexovat (např. stránka s poděkováním za nákup, stránky nastavené na "noindex", duplicity), by naopak v sitemap.xml zahrnuty být neměly.

Sitemap pro obrázky

Kromě standardních URL může sitemap.xml také obsahovat odkazy na obrázky, které jsou na vašem webu. Toto je užitečné, protože pomáhá vyhledávačům najít a indexovat vaše obrázky, což může přispět k vyššímu hodnocení ve vyhledávání obrázků. Značky, které se používají pro obrázky, jsou a , které obsahují URL adresu obrázku. Struktura je následující:

sitemap-obrazek

Sitemap pro videa

Stejně jako obrázky, může sitemap.xml také obsahovat informace o videích na vašem webu. Toto je zvláště důležité, pokud máte na webu hodně videí a chcete, aby byly snadno nalezitelné ve vyhledávání videí. Značky pro video jsou a , které obsahují URL adresu videa. Můžete také přidat další informace, jako je název, popis, miniatura a doba trvání videa. Ukázku můžete vidět níže:

sitemap-video

Doufám, že tento průvodce vám pomohl pochopit, co je to sitemap.xml, proč je důležitá a jak jí můžete využít pro zlepšení viditelnosti vašeho webu na vyhledávačích.