Co je black hat SEO?

Black Hat SEO označuje soubor praktik, které se pokoušejí zlepšit pozici stránky v SERP (Search Engine Results Pages - stránkách s výsledky vyhledávání) pomocí technik, které porušují směrnice vyhledávacích algoritmů.

Black SEO zahrnuje tyto techniky:

  1. Keyword stuffing: Nadměrné vkládání klíčových slov do obsahu stránky s cílem manipulovat její pozici v SERP, aniž by to mělo pro uživatele nějakou přidanou hodnotu.
  2. Invisible text: Skrývání textu nebo klíčových slov na stránce tak, že je viditelný pouze pro vyhledávače, nikoliv pro uživatele. To může zahrnovat nastavení barvy textu na stejnou barvu jako pozadí.
  3. Cloaking: Prezentace různého obsahu nebo URL vyhledávačům a uživatelům.
  4. Doorway pages: Stránky vytvořené speciálně pro vyhledávače, aby manipulovaly s hodnocením stránek, zatímco pro uživatele poskytují malou nebo žádnou hodnotu.
  5. Link farms: Sítě webových stránek propojené s cílem zvýšit počet odkazů na konkrétní stránku a tím zmanipulovat její hodnocení.

Zatímco tyto techniky mohou někdy přinést krátkodobý úspěch v hodnocení vyhledávačů, jsou považovány za neetické a mohou vést k penalizaci nebo dokonce k úplnému odstranění stránek z vyhledávacích výsledků, jakmile jsou vyhledávači detekovány. Proto se obecně doporučuje vyhnout se těmto praktikám a držet se technik White Hat SEO, které jsou v souladu se směrnicemi vyhledávacích algoritmů a zaměřují se na poskytování hodnoty pro uživatele.