Co je HTML?

HTML (Hypertext Markup Language) je standardní jazyk používaný pro tvorbu webových stránek a webových aplikací. HTML je základním stavebním kamenem webu a je zodpovědný za strukturování a obsah stránek.

HTML je tzv. značkovací jazyk, což znamená, že používá značky (tags) pro definování prvků na stránce. Tyto značky jsou umístěné v špičatých závorkách <> a většinou působí v párech, tedy otevírací a uzavírací značka. Například, text umístěný mezi značkami <p> a </p> bude interpretován jako odstavec.

Příklad jednoduchého HTML dokumentu:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>Moje první webová stránka</title>
</head>
<body>
 <h1>Vítejte na mé první webové stránce!</h1>
  <p>Toto je odstavec textu.</p>
</body>
</html>

HTML je často používán v kombinaci s dalšími technologiemi jako CSS (Cascading Style Sheets) a JavaScript, které umožňují vytvářet vizuálně atraktivní a interaktivní webové stránky.