Co je HTTPS?

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) je protokol pro bezpečný přenos dat na internetu. Je to šifrovaná verze základního HTTP protokolu, který se používá pro komunikaci mezi webovými prohlížeči a servery.

Při použití HTTPS je veškerá komunikace mezi prohlížečem a serverem šifrována. To znamená, že pokud by někdo chtěl odposlouchávat tuto komunikaci, nebyl by schopen rozluštit obsah zpráv. Toto je obzvlášť důležité pro webové stránky, které zpracovávají citlivé informace, jako jsou osobní údaje, hesla nebo finanční informace.

Protokol HTTPS využívá technologii SSL/TLS (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security) k šifrování dat. Když navštívíte webovou stránku s HTTPS, prohlížeč ověří identitu serveru pomocí digitálního certifikátu. Tento certifikát musí být vydaný důvěryhodnou certifikační autoritou, aby byla zajištěna jeho autenticita.

V posledních letech se velká většina webových stránek přesunula na HTTPS vzhledem k jeho výhodám v oblasti bezpečnosti a důvěry uživatelů. Navíc, vyhledávače jako Google dávají přednost webovým stránkám s tímto protokolem, což může mít pozitivní dopad na SEO (optimalizaci pro vyhledávače).