Potřebuje vaše firma online marketing? Rozhodně ANO!

Vítejte v digitálním věku, kde online marketing nabízí nekonečné možnosti pro růst a expanzi vašeho podnikání. Ať už jste malý podnikatel nebo velká korporace, nelze popřít, že v dnešní době je důležitější víc než kdy dříve vstoupit do online světa.

Podle nejnovějších statistik používá internet v České republice téměř 90% populace, což představuje obrovský potenciál pro dosah vaší firmy. Vaše konkurence pravděpodobně již působí v online prostředí a získává stále větší počet zákazníků. Je proto nejvyšší čas začít s online marketingem, abyste udrželi krok s tímto rychle se vyvíjejícím trendem a získali svůj podíl na trhu o který teď pravděpodobně přicházíte.

Výzkumy naznačují, že firmy, které využívají internetový marketing, mohou zaznamenat významný nárůst příjmů a získat více návštěvníků pro své webové stránky. Online prostředí nabízí možnost vyrovnat konkurenční bojové pole a přitáhnout pozornost cílového publika. Je důležité si uvědomit, že konkrétní výsledky se mohou lišit v závislosti na specifických cílech a strategiích každé firmy. Nicméně, díky online marketingu můžete posílit svou pozici na trhu a dosáhnout úspešně vnímaného brandu ve svém odvětví.

Pojďme se rychle podívat na to, co je online marketing 

Online marketing, známý také jako internet marketing, e-marketing nebo web marketing, je komplexní strategie, která zahrnuje využití digitálních nástrojů a online kanálů k propagaci značky, produktů, služeb nebo zpráv s cílem dosáhnout marketingových cílů a interakce s cílovou skupinou. Jeho základním principem je využití internetu a digitálních technologií k identifikaci, oslovování, angažování a konverzi zákazníků, a to prostřednictvím různých online marketingových kanálů, jako jsou webové stránky, sociální média, e-mailový marketing, obsahový marketing, SEO, PPC reklamy a další.

Marketing na internetu se zaměřuje na vytvoření silné online přítomnosti, zvýšení viditelnosti, zlepšení povědomí o značce, získání nových zákazníků, udržení stávajících zákazníků, generování prodeje a maximalizaci výnosů pro podniky. Je důležitým nástrojem v digitálním věku, který umožňuje efektivní a cílenou komunikaci se zákazníky, měření výsledků a optimalizaci marketingových kampaní pro dosažení co nejlepších výsledků.

V rámci online marketingu je klíčové sledovat a analyzovat data, testovat a optimalizovat strategie a taktiky, aby se dosáhlo maximálního úspěchu. S rozvojem digitálních technologií a neustálým vývojem online prostředí je online marketing neustále inovován a přizpůsobován novým trendům, technologiím a preferencím zákazníků.

Jaké jsou druhy online marketingu? 

 1. SEO: Search Engine Optimization neboli SEO je proces optimalizace vašeho webu, aby se zobrazoval na vyšších pozicích ve výsledcích vyhledávačů. SEO je klíčové pro zvýšení viditelnosti vašeho webu a dosažení vyššího počtu návštěv. Nabízím komplexní SEO služby, včetně analýzy klíčových slov, linkbuildingu, SEO copywritingu a technického auditu.
 2. PPC: Pay-Per-Click reklama, známá také jako PPC reklama, je forma online marketingu, kde inzerenti platí poplatek pokaždé, když je na jejich reklamu kliknuto. PPC reklamy jsou skvělým způsobem, jak rychle získat viditelnost na internetu a dosáhnout okamžitých výsledků.
 3. E-mail marketing: E-mail marketing je strategie odesílání komerčních zpráv cílovým skupinám prostřednictvím e-mailu. Je to jeden z nejefektivnějších způsobů online marketingu, který umožňuje přímou komunikaci se zákazníky. 
 4. Influencer marketing: Influencer marketing je forma marketingu, která se zaměřuje na spolupráci s klíčovými osobnostmi, které mohou ovlivnit rozhodování vašich potenciálních zákazníků. 
 5. Zbožové srovnávače: Zbožové srovnávače jsou platformy, které zákazníkům umožňují porovnat ceny a produkty z různých e-shopů. Tyto platformy mohou přinést zvýšený provoz na váš web a zvýšit prodeje. 
 6. Affiliate marketing: Affiliate marketing je postaven na vztahu mezi třemi stranami: inzerentem, affiliate (partnerem) a zákazníkem. Partner promuje produkty nebo služby inzerenta a získává provizi za každý prodej, klik nebo registraci, kterou přivede.

Hledáte částečné nebo komplexní řešení pro vaši firmu?

S vážným zájmem představuji nabídku služeb, která dokáže komplexně pokrýt všechny klíčové aspekty online reklamy pro vaši firmu. Jako SEO specialista v oboru spolupracuji s několika profesionály ve svých marketingových odvětví, a společně tvoříme komplexní a efektivní řešení, které přináší maximální výsledky pro váš podnik. V rychlosti si přečtěte, co vám jednotlivé marketingové odvětví mohou přinést.

SEO (Search Engine Optimization)

 • Dlouhodobě udržitelná strategie s investicí do optimalizace webu a obsahu.
 • Organický provoz z vyhledávačů nemá žádné přímé náklady za každé kliknutí jako je tomu u PPC.
 • Může být náročnější na čas a zdroje, a výsledky se projevují v čase, ale dlouhodobě generuje kvalitní a levný provoz na web.
 • Poskytuje vysoký konverzní potenciál (nejčastěji tržby bez placení kreditů za reklamu) a udržitelnou viditelnost ve vyhledávačích.

PPC reklama (Pay-Per-Click)

 • Krátkodobá i dlouhodobé strategie s rychlým dosažením viditelnosti a zobrazení reklamy.
 • Placený model s náklady za každé kliknutí nebo zobrazení reklamy, je zde tedy potřeba počítat s náklady na kredit do reklamy.
 • Poskytuje vysoký konverzní potenciál a umožňuje přesnou kontrolu nad rozpočtem.
 • Ideální pro krátkodobé i dlouhodobé akce, propagaci specifických nabídek a rychlé zvýšení prodeje.

E-mail marketing

 • Relativně nízké provozní náklady na odesílání e-mailů a vysoká míra návratnost investice.
 • Dlouhodobá a udržitelná strategie pro udržování kontaktu se zákazníky a budování vztahů.
 • Personalizace obsahu a nabídek pro zvýšení konverzních poměrů.
 • Vhodný pro dlouhodobou komunikaci, cross-selling a udržování loajality zákazníků.
 • Pro e-mail marketing musíte mít kvalitní databázi kontaktů. (vaši zákazníci, nasbírané kontakty z jiných zdrojů)

Influencer marketing

 • Vysoký konverzní potenciál díky důvěryhodnosti a autoritě influencerů.
 • Náklady na spolupráci s influencery se mohou lišit v závislosti na jejich dosahu a popularitě.
 • Ideální pro krátkodobé kampaně s výrazným dopadem a oslovování specifických cílových skupin.
 • Může být efektivní pro zvýšení povědomí o značce a rychlý nárůst prodeje.

Zbožové srovnávače

 • Cena za zařazení na srovnávači se liší a může být závislá na kategoriích nebo výsledcích srovnání.
 • Generuje relevantní provoz a příležitosti pro konverzi s dobrým konverzním potenciálem.
 • Udržitelná strategie pro získání nových zákazníků a prodejů s nízkými provozními náklady.
 • Dobré pro krátkodobé i dlouhodobé akce, zejména v e-commerce (e-shopovém) prostředí.

Affiliate marketing

 • Cena za provizi závisí na konkrétních partnerstvích a dohodách s webovými partnery.
 • Může generovat konverze s nižšími náklady, protože se platí pouze za skutečné akce.
 • Udržitelná strategie pro rozšíření distribuční sítě a zvýšení prodeje.
 • Hodí se pro dlouhodobou spolupráci s partnery a získání nových zákazníků s nižším rizikem finančních nákladů.
 • Velmi přesná kontrola nad vyplácením provizí.

Je důležité vybrat marketingové kanály a strategie podle konkrétních cílů, cílové skupiny a rozpočtu vaší firmy. Kombinace různých kanálů může vést k optimálnímu výsledku a zajištění efektivního a udržitelného online marketingového mixu. To jak kanály kombinovat co nejefektivněji pro dosažení požadovaných cílů, je však už moje starost.

Jak to se mnou celé probíhá?

S klienty postupuji systematicky a transparentně, abych zajišťoval efektivní spolupráci a dosažení jejich marketingových cílů. Zde je přehled, jakým způsobem postupuji:

Úvodní online schůzka: Na začátku spolupráce se setkáme v rámci online schůzky, kde se seznámím se společností, jejími cíli a specifickými požadavky. Během této schůzky si vyměníme potřebné informace, abychom lépe porozuměli vašemu podnikání a identifikovali klíčové aspekty pro vaši marketingovou strategii. 

 1. Návrh doporučených aktivit: Na základě informací z úvodní schůzky připravím návrh doporučených aktivit a stručný plán, který odpovídá vašim cílům a budoucímu úspěchu. Tento návrh zahrnuje konkrétní online marketingové kanály, jako je SEO, PPC reklama, e-mail marketing, influencer marketing, zbožové srovnávače, affiliate marketing a další, které jsou relevantní pro váš podnik.
 2. Dolaďování formy, ceny a plánu: V dalším kroku společně dolaďujeme podrobnosti ohledně formy spolupráce, cenového rozsahu a alokace kreditů pro PPC reklamu. Toto důkladné plánování a diskuze jsou zaměřeny na přizpůsobení plánu vašim potřebám a možnostem, abychom vytvořili marketingový plán na míru vaší firmě.
 3. Podpis smlouvy: Po schválení plánu se přistupuje k podepsání smlouvy, která stanovuje podmínky spolupráce. Smlouva zahrnuje také 30 denní výpovědní lhůtu, která slouží jako ochrana pro klienta, poskytující možnost ukončit spolupráci v případě nečekaných okolností. Tímto se snižuje napětí na obou stranách a vytváří se důvěra v dlouhodobou spolupráci. 
 4. Zahájení práce: Po podepsání smlouvy a zajištění platby za první měsíc se přechází k praktickému provádění marketingových aktivit. První měsíc, v některých případech první dva měsíce, jsou často nákladnější, protože se provádějí analýzy, příprava strategie, vytváření podkladů pro PPC reklamy, tvorba PPC reklam a zakládání nezbytných nástrojů a jejich propojování. Tímto zajišťujeme pevný základ pro efektivní a úspěšnou spolupráci.

Máte zájem o spolupráci? Kontaktujte mě! 

Máte zájem spolupracovat a využít výhody online marketingu pro růst vaší firmy? Nečekejte a kontaktujte mě ještě dnes! Rád se s vámi setkám prostřednictvím online schůzky, abychom mohli podrobněji prodiskutovat vaše potřeby, cíle a možnosti spolupráce. Společně můžeme vytvořit efektivní marketingovou strategii a dosáhnout maximálních výsledků.

 

Máte nějaké otázky? Zodpovíme je. Prosíme o pečlivé vyplnění kontaktních údajů.

Nevyplňujte toto pole: