Co je landing page?

Landing page, česky přistávací stránka, je speciálně navržená webová stránka, na kterou návštěvníci "přistanou" po kliknutí na odkaz v e-mailu, reklamě, na sociálních médiích, v internetových vyhledávačích atd. Tato stránka je navržena s konkrétním cílem, často jako součást marketingové kampaně.

Cílem landing page může být například přimět návštěvníka k provedení konkrétní akce, jako je vyplnění formuláře, přihlášení k odběru novinek, zakoupení produktu nebo stáhnutí materiálu (např. e-booku, studie, apod.). Efektivní landing page je tedy často zaměřená na konverzi návštěvníka do zákazníka nebo alespoň do leadu (potenciálního zákazníka).

Dobře navržená landing page by měla být přehledná, vizuálně atraktivní, měla by jasně komunikovat svůj cíl a měla by návštěvníkovi nabídnout nějakou hodnotu za provedení požadované akce. Například PDF s informacemi za vložení e-mailu.