Co je SEO?

SEO (Search Engine Optimization) je proces optimalizace webových stránek pro vyhledávače, jako je Google, Bing nebo Seznam. Cílem této optimalizace je zvýšit pozici webových stránek ve výsledcích vyhledávání těchto vyhledávačů. To se děje pomocí různých technik, jako je optimalizace klíčových slov, zlepšování kvality obsahu, tvorba obsahu, úpravy kódu pro lepší technický stav webu, budování zpětných odkazů či sociálních signálů. Teď už víme co znamená SEO. Pojďme se kouknout na jeho nejčastější cíle.

Cílem SEO je, jak jsem již zmiňoval, především zvýšit pozice webových stránek ve výsledcích vyhledávání, což má následující důsledky:

  1. Zvýšení návštěvnosti: Když se webové stránky zobrazují na prvních třech pozicích ve výsledcích vyhledávání, lidé je pravděpodobněji navštíví, což povede k vyšší návštěvnosti.
  2. Zlepšení uživatelské zkušenosti: Když se webové stránky zobrazují na prvních třech pozicích ve výsledcích vyhledávání, jsou pravděpodobně silně relevantní k vyhledávacímu dotazu, což ve většině případů znamená, že stránka poskytuje kvalitní odpověď na otázku, kterou hledající zadal. Vyřešený problém nebo kvalitní odpověď na dotaz hledajícího, je rovna dobré uživatelské zkušenosti.
  3. Zvýšení prodeje: Když se webové stránky zobrazují na dobrých pozicích, je pravděpodobné, že jí uživatel navštíví. V případě konverzního charakteru dotazu, je pravděpodobnost provedení požadované konverze. 
  4. Zlepšení Branding: Když se webové stránky zobrazují na první stránce ve výsledcích vyhledávání, značka může být viditelnější a získat větší důvěru u potenciálních zákazníků. Čím častěji je značka vidět při řešení různých problémů, tím více se zákazníkovi může zarýt do paměti v kladném slova smyslu.
  5. Přehlednost webu: Dobře navržené webové stránky jsou základním kamenem pro tvoření konverze. K tomuto účelu nám pomůže analýza klíčových slov, kterou SEO specialista potřebuje pro svou práci. Bez tohoto dokumentu se SEO nedá dlouhodobě dobře dělat a proto s ním počítejte před zahájením každé spolupráce.

Jak funguje SEO?

SEO, neboli Search Engine Optimization, je, jak jsem na začátku tohoto článku řekl, komplexní proces, jehož cílem je optimalizovat webové stránky tak, aby byly lépe viditelné v internetových vyhledávačích, zejména v Google. Pro dosažení tohoto cíle se SEO dělí na několik klíčových oblastí, které jsem již také zmínil v první části, ale pro přehlednost je představím znovu:

Kvalita obsahu

SEO se v první řadě zaměřuje na kvalitu obsahu na webové stránce. Obsah by měl být relevantní, zajímavý a užitečný pro návštěvníky, ale také by měl správně využívat klíčová slova a fráze, které lidé používají při hledání na webu.

Linkbuilding

Dalším důležitým aspektem SEO je získávání kvalitních zpětných odkazů na vaši webovou stránku. Tyto odkazy působí jako "hlasování důvěry" pro vaši stránku a mohou výrazně zlepšit vaši pozici ve vyhledávacích výsledcích. Podívejte se na mé tipy, pro efektivní budování zpětných odkazů.

Technické SEO

Technické SEO se zaměřuje na zlepšení technických aspektů webové stránky, jako je rychlost načítání, mobilní přívětivost, struktura URL a další. V našem článku, Technické SEO v kostce se dozvíte více.

Hodnocení společností Google

Když webový vyhledávač, jako je Google, indexuje web, používá tzv. crawlery (nebo také roboty), které procházejí jednotlivými stránkami a "čtou" jejich obsah. Tyto informace pak používají k určení, jak je stránka relevantní a užitečná pro uživatele.

Při hodnocení stránek vyhledávačem Google se používají různá kritéria. Jedním z nich je koncept E-A-T (Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness), tedy odbornost, autorita a důvěryhodnost. To znamená, že vyhledávač preferuje stránky, které poskytují odborný obsah, jsou považovány za autoritativní zdroj a jsou důvěryhodné.

Dalším pojmem, který je třeba znát, je YMYL (Your Money or Your Life). Toto označení se vztahuje na stránky, které by mohly ovlivnit zdraví, finanční stabilitu nebo štěstí uživatelů. Tyto stránky jsou podrobeny zvlášť přísnému hodnocení.

Všechna tato kritéria jsou součástí tzv. Pokynů pro hodnocení kvality (Search Quality Rater Guidelines), které Google poskytuje svým hodnotitelům. Tyto pokyny pomáhají hodnotitelům pochopit, jak Google interpretuje kvalitu stránek a jaký druh stránek vyhledávač považuje za užitečné pro uživatele. Pokud vás SEO zajímá do hloubky, rozhodně vám doporučuji, přečíst si tuto příručku.

SEO je tedy komplexní obor, který se neustále vyvíjí. Jeho využití však může mít obrovský dopad na úspěch vašeho online podnikání. Je důležité průběžně sledovat nové trendy, testovat různé přístupy a přizpůsobovat strategii podle výsledků a změn v algoritmech vyhledávačů.

Co je SEO optimalizace?

SEO optimalizaci je hojně používaný chybný výraz. Zkratka SEO pochází z anglického výrazu Search Engine Optimization, což v překladu znamená Optimalizace Pro Vyhledávače. Pokud tedy použijete pojem SEO optimalizace, říkáte následující slovní spojení: “Optimalizace Pro Vyhledávače Optimalizace”, což je trochu špatný výraz, nemyslíte?